File đính kèm: Đính kèmDự thảo
Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
Địa chỉ: 314 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3822.461 - Fax: (066) 3824.496
Email:
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 22/06/2017 đến 22/07/2017)